Aaret er 1929, og Hotel Trapped er genaabnet efter den voldsomme brand, der brændte store dele af Hotellet ned. Hele genopbygningsfasen har taget adskillige aar, og har været plaget af uforklarlige og grusomme dødsfald. Personer forsvandt sporløst og andre blev som besat af ondskab.

 Tilbage i Middelalderen blev omraadet hvor Hotel Trapped ligger i dag, brugt til kirkegaard for Koldings fattige. I 1769 aabnede Danmarks første Sindssygehospital paa den gamle Kirkegaardsgrund. De gamle grave blev aldrig fjernet. Paa Sindssygehospitalet herskede den berygtede overlæge J.H. Seidelin, der foretog frygtelige og uhyggelige eksperimenter. Det lykkedes dog aldrig at kurere de Sindssyge, tværtimod blev de fleste som vilde dyr og der gaar historier om at de indsatte slagtede flere af Plejerne i ren ondskab. Sindssygehospitalet blev efterfølgende lukket, pga. de mange personer der var forsvundet sporløst og de uforklarlige dødsfald.

Doktor Seidelin forsvandt tilsyneladende ogsaa...

 

 Herefter stod Bygningerne tomme i mange aar, indtil familien With købte og omdannede de forladte bygninger til det eksklusive Hotel Tower Kolding, der aabnede i 1919. Hotellet blev besøgt at mange kendte og velstaaende mennesker og frem til den tragiske brand i 1925, hvor 52 omkom, var Hotellet det mest Luxusøse og velbesøgte i Danmark.

 

 Det var et meget Voldsomt Uvejr, hvor flere lyn slog ned i Hotel Tower Kolding, der startede branden, og Hotellet blev meget beskadiget. Branden startede i Vestfløjen, der i Sindssygehospitalets tid rummede Forsøgscellerne. Familien With valgte at starte genopførelsen kort tid efter branden, men pga. nye uforklarlige dødsfald og mystiske hændelser tog genopførelsen længere og længere tid, alt i mens Familien og de Ansatte blev mere ogmere Sindsforvirrede. Det siges at Hotellet nærmest befinder sig som i en tidslomme, hvilket maaske forklarer hvorfor det altid er 1929 paa Hotellet.

Hotellet havde ligesom faaet sin egen Sjæl og en Magt der er saa stor at Hotellet selv kan bestemte hvilke Gæster det ville lukke ind... (som regel de fleste...) eller ud igen..! (som regel de færreste)

 Ved Hotellets genaabning fremstod det indvendigt Prangende og Elegant, men lige bag facaden lurede Ondskaben. Alle der ikke naar at komme ud i tide, blev indfanget af Hotellets Onde Sjæl og bliver en del af den lidt mere Mørke Side, der slippes løs paa alle nye Gæster hvert aar omkring Halloween...

 

 Ved genaabningen have Familien With valgt at skifte fra det prominente navn Hotel Tower Kolding til HOTEL TRAPPED...

Hvorfor? Det maa De selv træde indenfor for at erfarer...